Wonen, BENG en een goed binnenklimaat

Om te groeien naar een CO2-neutrale wereld worden de energie-eisen voor Nederlandse woningen steeds hoger. Vanaf 2020 moeten alle nieuwe woningen aan nieuwe eisen voldoen: BENG, Bijna Energie Neutrale Gebouwen.

Door strengere energie-eisen is er steeds meer aandacht voor goede isolatie en zorgvuldige kierdichting, waarmee de binnenwereld letterlijk steeds verder afgesloten wordt van de buitenwereld. Deze ontwikkeling gaat gepaard met groeiende vraag en aandacht voor een gezond binnenklimaat. En terecht, want hoe zorg je voor een gezond binnenklimaat als je een huis potdicht maakt?

Nu de bouwkundige details beter worden gemaakt dan voorheen, is goede ventilatie van essentieel belang voor een goed binnenmilieu. Wij produceren zelf vocht, we koken, we wassen. Als er geen goede ventilatie is krijgen we in ons huis last van schimmelvorming, die kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

Woningen gebouwd vóór 1970 hebben vaak ruim voldoende ventilatie vanwege veel kieren in de bouwkundig constructie, meestal ter plaatse van het kozijn, glas en dakaansluiting. Bij nieuwe woningen verzorgen installaties deze rol door mechanische ventilatie. Veel mensen zijn huiverig voor het woord mechanische ventilatie en w.t.w. (warmte terugwinning). Iedereen kent uit het verleden de negatieve verhalen van de woningen in Vathorst waarin dit systeem werd toegepast. Uit onderzoek blijkt dat problemen echter niet veroorzaakt werden door het systeem. Een slecht ontwerp, een goedkope uitvoering en verkeerd gebruik waren de boosdoeners.

Inmiddels is er veel ervaring met vergelijkbare systemen die wél goed werken. Ze bewijzen dat het mogelijk is om met installaties woningen te realiseren die energiezuinig zijn en een comfortabel binnenklimaat hebben. Aanvullend op dit systeem zijn afgelopen jaren de ‘slimme’ meters erbij gekomen, zij meten en regelen per ruimte de warmte- en ventilatiebehoefte. Door deze ruimteafhankelijke aansturing dragen zij bij aan nog meer wooncomfort en een energiezuiniger huis.

Kortom: als u een energiezuinige woning wilt realiseren is goede isolatie en kierdichting belangrijk. Als u daarnaast ook een prettig binnenklimaat wilt realiseren moet u de installaties zeker niet vergeten!

Sinds 2018 ben ik lid van Isiaq, een organisatie die onderzoek doet naar nieuwe ontwikkelingen in onze gebouwde omgeving en de invloed hiervan op het binnenklimaat.

Top