Werkwijze

Uw wensen en de karakteristieke kenmerken van de locatie vormen de basis voor mijn ontwerpen. Daarvoor maak ik graag persoonlijk kennis met u en bezoek de bouwlocatie. Als de kennismaking u goed is bevallen, zetten we de volgende stap: het vertalen van uw wensen tot uitgangspunten van het ontwerp. Het ontwerpproces houd ik graag overzichtelijk door ook daarna stapsgewijs met u op te trekken.

De eerste stappen, snel tot de kern

De eerste fase van een ontwerpproces is belangrijk. Dan worden immers de uitgangspunten voor het gebouw bepaald. Het bepalen van de uitgangspunten doe ik door goed te luisteren, vragen en te kijken. Al snel daarna kom ik met schetsvoorstellen, eventueel aangevuld met voorbeelden en/of referentie. Ter inspiratie maar ook om te controleren dat we elkaar begrijpen. Mochten we over het hoofdidee (concept) eens zijn, dan zetten we de volgende stap.

 

Bouwen doe je samen

Hoewel een architect veel algemene bouwkundige technische kennis heeft, weet hij op specialistisch gebied niet alles.
Goede communicatie met adviesbureaus, gemeente, de aannemer en terugkoppeling naar de opdrachtgever zijn zeer belangrijk.
U kunt van mij verwachten dat ik kennis van zaken heb, overzicht bewaar en onafhankelijk adviseur van de opdrachtgever ben.

 

Stappen in contractvorm

Mijn offertes en opdrachten zijn gebaseerd op basis van stappen die we samen benoemen en vastleggen.
Daarvoor gebruik ik het stappenplan dat genoemd is op pagina ‘Gertjan Luiten’, de regeling Rechtsverhouding consument-architect 2013,
(download hier) én uw specifieke wensen en afspraken.

Opdrachten doe ik op basis van uurloon of voor een vast bedrag, afhankelijk van de complexiteit van de opdracht.
Om u voldoende zekerheid te bieden wordt voor een opdracht op basis van een uurloon vaak een maximum bedrag afgesproken. In de algemene opinie leeft het beeld dat architecten hoge uurlonen hebben, dat is betrekkelijk. Mijn uurloon ligt op het niveau van een goede automonteur.

 

Top