Boerderijen verbouw of leegstand

Op het platteland wordt de leegloop steeds verder merkbaar. Dit item kwam afgelopen maand op het NOS-Journaal aan de orde, terwijl het zeker geen komkommertijd was. Het probleem op het platteland wordt steeds nijpender en is direct merkbaar in de verkoopbaarheid van onroerend goed. Indien mogelijk is verbouw dan de enige maar ook beste optie. Zie video NOS-Journaal 11 augustus 2014.

Op den duur dreigt er op het platteland van Nederland zelfs meer leegstand van boerderijen en schuren te ontstaan dan dat er kantoren leeg staan. Dit stelt Edo Gies van Alterra in zijn onderzoek (maart 2014). ‘Tot 2030 verwachten we dat 24.000 bedrijven zullen stoppen, waarvan de helft van bijbehorende gebouwen niet meer in gebruik zal zijn’. Oorzaken zijn toenemende schaalvergroting en geen opvolging.

Volgens het onderzoek is er daarom dringend behoefte aan creatieve oplossingen enLege bedrijfsoppervlaktes 2012 en 2030
aan een veranderende wetgeving, want in de praktijk stuiten nieuwe initiatieven regelmatig op problemen. ‘Om verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen, is herbestemming van groot belang. Innovatieve oplossingen zullen naast de nu al gebruikelijke oplossingen hard nodig zijn.’De overheid op lokaal niveau zou daarom nog meer mee moeten denken over maatoplossingen. Eigenaren en ook architecten worden opgeroepen om te komen met creatieve oplossingen. Zie ‘Leegstand dreigt op platteland.’

Ik ben op gegroeid op een boerderij in het noorden van Groningen. Nog steeds voel ik me sterk verwant met het platteland. En als architect houd ik van herkenbare bebouwing en karakteristieke mogelijkheden. Mijn afstudeerproject in Delft was een hippisch centrum voor de K.W.P.N.

Kortom: creatief benutten van fysieke en wettelijke ruimtes, daar gaat het ook om op het platteland!

 

 

Top